Reports : State-wise> District-wise>Block-wise>Village-wise Print
List of Villages ( 79 ) Targeted for Electrification / Intensive Electrification under DDUGJY
State : GUJARAT              District : JUNAGADH                 Block : Visavadar
S. No.Village Name Census Code
1 Ambala 00825100
2 Baradiya 00826100
3 Bhalgam 00822600
4 Bhat Vavdi 00824800
5 Bhutdi 00825200
6 Chaparda 00825500
7 Chavand Juni 00824000
8 Chavand Navi 00823900
9 Chhalda 00822200
10 Chhelanka 00824400
11 Dadar 00826200
12 Desai Vadala 00823200
13 Dhebar 00823100
14 Dudhala 00828800
15 Ghantiyan 00825700
16 Ghodasan 00824900
17 Govindpara 00827000
18 Hadmatiya Mota 00820900
19 Hadmatiya Nana 00822400
20 Haripur 00827700
21 Hasnapur 00826900
22 Ishvariya (Gir) 00827200
23 Ishvariya Mandavad 00823400
24 Jambala 00826000
25 Jambuda 00823000
26 Jambudi 00828100
27 Javaldi 00828900
28 Jetalvad 00826600
29 Jhanjhesar 00824700
30 Kalavad 00826500
31 Kalsari 00826400
32 Kanavadla 00821500
33 Kankchiyala 00825000
34 Khambha Gir 00827800
35 Khambhaliya 00823600
36 Khambhda 00829400
37 Khijadiya 00823800
38 Kotda Mota 00821100
39 Kotda Nana 00821900
40 Kuba(Ravani) 00824300
41 Lalpur 00826800
42 Leriya 00824100
43 Liliya 00827500
44 Limadhra 00827600
45 Lunghiya 00822800
46 Mahuda 00824500
47 Mahudi 00824600
48 Manandiya 00828200
49 Mandavad 00825300
50 Manganath Pipli 00822000
51 Miya Vadla 00827300
52 Moniya 00825400
53 Monpari Moti 00827100
54 Monpari Nani 00825600
55 Navaniya 00821000
56 Pindakhai Moti 00821600
57 Pindakhai Nani 00822500
58 Pipaliya Hajani 00821200
59 Pirvad 00821300
60 Piyava Gir 00827900
61 Prempara 00828000
62 Rabarika 00822300
63 Rajpara 00828700
64 Ratang 00827400
65 Ravani (Kuba) 00824200
66 Ravani Mundiya 00828400
67 Rupavati 00822100
68 Sarsai 00826300
69 Shapar 00822700
70 Shirvaniya 00821800
71 Shobhavadla Gir 00825900
72 Shobhavadla Lashkar 00821400
73 Sudavad 00822900
74 Sukhpur 00823300
75 Vadala Shetranj 00825800
76 Vajdi 00823500
77 Vekariya 00826700
78 Vichhavad 00821700
79 Virpur 00823700
Note: Remaining data is being uploaded.