Reports : State-wise> District-wise>Block-wise>Village-wise Print
List of Villages ( 63 ) Targeted for Electrification / Intensive Electrification under DDUGJY
State : GUJARAT              District : JUNAGADH                 Block : Malia
S. No.Village Name Census Code
1 Achhidra 00853700
2 Akala 00848900
3 Akala Gir 00853000
4 Ambalgadh 00848300
5 Ambecha 00849800
6 Amrapur Gir 00848400
7 Avaniya 00847800
8 Babra 00850800
9 Barula 00853200
10 Bhanduri 00849900
11 Bhankharvad 00847900
12 Bodi 00848200
13 Budhecha 00850000
14 Chuldi 00851200
15 Danderi 00853600
16 Devgam 00849300
17 Dhanej Moti 00851500
18 Dhanej Nani 00851600
19 Dharampur 00849400
20 Dhrabavad 00851000
21 Dudhala 00849500
22 Gadu 00852500
23 Galodar 00848700
24 Gangecha 00847700
25 Ghumli 00851900
26 Ghunghati 00850300
27 Gotana 00850200
28 Itali 00850600
29 Jalondar 00849200
30 Janadi 00849700
31 Jangar 00851100
32 Januda 00853300
33 Jhadka 00851700
34 Jhunjharpur 00852200
35 Kadaya 00851400
36 Kalimbhda 00849000
37 Kanek 00852300
38 Katrasa 00849100
39 Kerala 00849600
40 Khambhaliya 00852100
41 Khera 00851800
42 Khorasa Gir 00852700
43 Kukasvada 00852000
44 Lachhadi 00852900
45 Ladudi -Gir 00850900
46 Langodra 00850100
47 Malia 00848800
48 Matarvaniya 00848000
49 Panidhra 00847600
50 Pankuva 00851300
51 Patla 00852800
52 Pikhor 00847500
53 Pipalva 00853100
54 Samdhiyala 00852600
55 Sarkadiya 00850500
56 Shantipura 00853500
57 Sukhpur 00853400
58 Tarsingda 00848100
59 Vadala 00848600
60 Vadiya 00850400
61 Vandarvad 00850700
62 Virdi 00848500
63 Visanvel 00852400
Note: Remaining data is being uploaded.