Reports : State-wise> District-wise>Block-wise>Village-wise Print
List of Villages ( 63 ) Targeted for Electrification / Intensive Electrification under DDUGJY
State : GUJARAT              District : JUNAGADH                 Block : Kodinar
S. No.Village Name Census Code
1 Adpokar 00877100
2 Advi 00878200
3 Alidar 00875500
4 Anandpur 00876000
5 Arithiya 00874400
6 Arnej 00874900
7 Barda 00878800
8 Bodva 00877000
9 Chauhan ni khan 00878700
10 Chhachhar 00876700
11 Chhara 00880000
12 Chidivav 00874600
13 Damli 00879200
14 Devalpur 00876500
15 Devli 00878600
16 Dolasa 00878300
17 Dudana 00877600
18 Fachariya 00875900
19 Fafni Moti 00877900
20 Fafni Nani 00878100
21 Ghantvad 00874200
22 Girdevli 00875000
23 Gohil ni khan 00877500
24 Govindpur Bhandariya 00876600
25 Harmadiya 00874300
26 Inchvad Nani 00877400
27 Jagatiya 00875700
28 Jamanvada 00878000
29 Jantrakhadi 00879500
30 Jithla 00876900
31 Kadodara 00879300
32 Kadvasan 00876300
33 Kaj 00880100
34 Kantala 00874700
35 Kareda 00877200
36 Malgam 00878500
37 Malsaram 00879800
38 Mitiyaj 00877800
39 Morvad 00875600
40 Mul Dwarka 00878900
41 Nagadla 00874500
42 Nanavada 00879700
43 Navagam 00876100
44 Panadar 00879000
45 Panch Pipalva 00879600
46 Pavti 00874800
47 Pedhavada 00876200
48 Pichhva 00875300
49 Pichhvi 00875400
50 Pipalva Bavana 00879400
51 Pipli 00879100
52 Ronaj 00877700
53 Sandhnidhar 00874100
54 Sarkhadi 00879900
55 Sayajirajpura 00877300
56 Sedhaya 00875200
57 Singhaj 00875800
58 Sugala 00875100
59 Vadnagar 00876400
60 Valadar 00874000
61 Velan 00880200
62 Velva 00878400
63 Vithalpur 00876800
Note: Remaining data is being uploaded.